Reformas integrais: O secreto para renovar o teu fogar nun só proxecto

reformas integrales
Descrición:

En moitas ocasións, aínda que a nosa vivenda non sufra ningún dano, necesitamos realizar modificacións acordes á nosa personalidade e gustos estéticos. Para renovar por completo o noso fogar nun único proxecto, é necesario realizar unha reforma integral.

Que é unha reforma integral?

Aínda que en moitas ocasións confúndese coa rehabilitación, unha reforma integral conleva unha modificación e/o substitución de compoñentes que se atopan en bo estado. Unicamente existe unha motivación estética para realizar este tipo de modificación da vivenda.

As reformas integrais realízanse cando o dono non está conforme coa súa casa, non se amolda aos seus gustos persoais. En moitas ocasións, a vivenda é completamente funcional e habitable, pero non sente como un verdadeiro fogar para quen a habita.

Canto dura unha reforma integral?

Como as obras de reformas integrais non están ligadas a un mal estado da vivenda ou a unha mala calidade dos materiais, considérase que son traballos dunha magnitude menor.

O tempo que conleva unha reforma está relacionado cos metros cadrados da vivenda. Ademais, é necesario ter en conta que hai certas modificacións, así como materiais, que son máis complexos de tratar e conlevan máis tempo de traballo.

Se tomamos como exemplo unha vivenda de 100m2, o tempo de planificación e xestión do proxecto estenderase a catro semanas. Doutra banda, o tempo da obra, polo xeral, dura catro meses, podendo estenderse dependendo da complexidade das modificacións.

As reformas máis comúns en vivendas

Hai certas modificacións que son comúns cando se plantexa unha reforma integral. Polo xeral, están motivadas pola búsqueda de aproveitar ao máximo o espazo da vivenda.

Abre a cociña ao salón de estar

A modificación máis común nunha vivenda cando tentamos cambiar a súa estética é abrir a cociña cara a sala de estar. Con esta apertura, e colocando unha illa no centro para facilitar as tarefas, o que conseguimos é unha sensación de amplitude.

Esta fase da reforma integral conleva tirar abaixo os tabiques que separan as estancias, unir ou cambiar o chan e alisar tanto as paredes como o teito.

Reformas no baño: cambia a bañeira por unha ducha

Cambiar a bañeira por un prato de ducha é un gran paso para aumentar o aforro enerxético, aproveitar o espazo e conseguir unha maior accesibilidade e hixiene.

Nesta reforma que axuda á eficiencia da vivenda, normalmente, é necesario cambiar a grifería e a súa posición, engadir zócalos e cambiar os azulexos. Non se trata dunha modificación extremadamente complexa e ofrece grandes vantaxes para os residentes.

A tecnoloxía intelixente, a nova tendencia en reformas integrais

O uso da domótica é cada vez máis popular nas vivendas. Este tipo de tecnoloxía permite xestionar a vivenda de forma automática e intelixente, achegando benestar e seguridade.

Os sistemas intelixentes máis populares e coñecidos comunmente son os asistentes e pantallas intelixentes que funcionan mediante comando de voz. Con todo, esténdese a máis elementos prácticos como enchufes, iluminación, aviso de avarías…

O cambio de chan da túa vivenda, un paso fundamental

Un cambio de chan pode ofrecer á vivenda unha maior luminosidade, unha estética moito máis moderna e, sobre todo, pode axudar á eficiencia da vivenda.

Entre os materiais naturais máis populares á hora de cambiar o chan da vivenda destaca, sen dúbida, a madeira. Trátase dunha materia prima sostible, renovable e, en moitos casos, a utilizada é reciclada.

Para asegurarnos de que o chan de madeira que imos utilizar na nosa reforma integral é realmente sostible debemos comprobar o certificado PEFC e o certificado FSC.

Se esta madeira sostible instalámola sobre un chan radiante, estaremos a optar por unha das mellores formas de reformar e optimizar a vivenda. Grazas a este último, conséguese manter a temperatura da vivenda aumentando o confort e a eficiencia enerxética.

Converter a vivenda nun lugar sostible

Xa sexa por tentar aforrar en electricidade ou por conciencia co medioambiente, unha das tendencias en reformas interiores é o cambio cara á sustentabilidade.

Son moitos os cambios que se poden realizar para reducir o gasto enerxético. Sen dúbida, un dos máis populares é a instalación de paneis solares, pero esta medida limítase unicamente a vivendas unifamiliares.

Doutra banda, o cambio de xanelas é unha medida que calquera propietario pode levar a cabo. Se na reforma integral inclúese o cambio das xanelas oscilobatientes por unhas de PVC eficiente que non teñan rotura de pontes térmicas, conseguiremos mellorar o illamento da vivenda. Esta modificación axuda a reducir o consumo de calefacción durante a época de frío e, así, redúcese o gasto e consumo de enerxía.