ABEIRO

Aviso legal

ABEIRO DE REHABILITACION S.L, con CIF nº: B70562699 e dirección en: Rúa San Roque 33, Baixo, C.P. 15074 – Santiago De Compostela (A Coruña), non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas web de: www.abeiroderehabilitacion.com

Que ABEIRO DE REHABILITACION S.L. consta inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela, Tomo 339, Folio 168, Sección 8ª, Folla SC49731, inscrición 1ª.

Cos límites establecidos na lei, ABEIRO DE REHABILITACION S.L. non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que conteñen as súas páxinas web.

Os contidos e información non vinculan a ABEIRO DE REHABILITACION S.L. nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois trátase meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

As páxinas de Internet de ABEIRO DE REHABILITACION S.L. poden conter enlaces (links) a outras páxinas de terceiras partes que ABEIRO DE REHABILITACION SL no pode controlar. Polo tanto, ABEIRO DE REHABILITACION S.L. non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer nas páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste website son propiedade exclusiva de ABEIRO DE REHABILITACION S.L. ou as súas licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, deberá contar co consentimento expreso de ABEIRO DE REHABILITACION S.L.

Así mesmo, para acceder a algún dos servizos que ABEIRO DE REHABILITACION S.L. ofrece a través do sitio web, deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos informámoslle que, cumprimentando os presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de ABEIRO DE REHABILITACION S.L. co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio Web.

Informámoslle tamén que terá a posibilidade en todo momento de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e portabilidade dos seus datos de carácter persoal, de xeito gratuíto mediante email a: contacto@abeiroderehabilitacion.com ou na dirección: Rúa San Roque 33, Baixo, C.P. 15074 – Santiago De Compostela (A Coruña).