ABEIRO

Política de calidade

Abeiro de Rehabilitación é unha empresa adicada á construción de vivendas, á reforma e rehabilitación das mesmas, así como á execución de instalacións de electricidade, fontanería, saneamento e calefacción. Todo o personal que conforma Abeiro de Rehabilitación está totalmente concienciado da importancia da calidade á hora de satisfacer as necesidades dos clientes. Por iso, decide implantar un sistema de calidade segundo os requisitos da norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Esta política, definida pola Xerencia de Abeiro de Rehabilitación aplica ó alcance do sistema de calidade, aos procesos, ás actividades e os servizos prestados, describindo a continuación as siguientes directrices xerais que se establecen:

  • Conseguir a satisfacción dos nosos clientes, proporcionando servizos conformes aos requisitos e especificacións establecidos, así como ao cumprimento das normas e lexislación vixente.
  • Seguir a premisa de mellora continua, tanto nos servizos prestados como no
    comportamento global da organización.
  • Adquirir o compromiso do cumprimento dos requisitos legais aplicables as actividades e servizos.
  • Formar de maneira continuada ás personas da organización como profesionais, para así cumplir cos requisitos esixidos polos nosos clientes en cada un dos postos de traballo.
  • Fomentar a participación de todo o equipo que conforma a organización na mellora e funcionamiento do sistema de calidade implantado.
  • Dotar á organización dos medios e recursos necesarios para a implantación e mantenemento do sistema de calidade nas condiciones óptimas.

Seguindo o detallado anteriormente, a Xerencia de Abeiro de Rehabilitación formula obxectivos específicos para as diferentes actividades da empresa relacionadas coa calidade, verificando o grado de cumprimento dos mesmos.
Esta política é responsabilidade de todos os integrantes da organización. Revísase de maneira continua, analizándoa e actualizándoa para a súa correcta adecuación. Ademáis, é comunicada a toda a empresa para o seu coñecemento, compromiso e cumprimento, e está a disposición de toda persoa ou entidade que o solicite.

 

Comunicado a Proveedores

Informamos aos nosos proveedores que seguindo os requisitos do sistema de calidade basado na norma ISO 9001:2015 que temos implantado, serán sometidos a un control e seguimento periódico consistente na identificación e avaliación de posibles incidencias relacionadas co producto/servizo que nos subministra.

Ante calquer incidencia que se detecte, serán informados para a proposta de posibles solucións ou acordos.

Fdo: A Xerencia de Abeiro de Rehabilitación

En Santiago, 01 de marzo de 2021