Construción e Rehabilitación Abeiro

Construción

A construción constitúe o eixo central da actividade de Abeiro e é a que nos permitiu diversificar as nosas liñas de negocio actuais como empresa construtora en Galicia. Sempre baixo estándares de máxima calidade, damos solucións a fachadas, cubertas, reformas varias e obra nova. Contamos cun equipo de carpinteiros, canteiros e técnicos cun alto nivel de experiencia e dedicación, preparados para acometer calquera tipo de proxecto con eficacia. 

Reformas: sentímonos cómodos nas obras de reforma de vivendas e pisos en Santiago de Compostela e Galicia, de locais comerciais, oficinas e comunidades de veciños. Deseñamos proxectos personalizados en función do tipo de propiedade e uso que se lle vaia a dar á mesma.

Obra nova: Abeiro axúdache a deseñar e construír a túa vivenda unifamiliar. Durante o proceso de execución da túa vivenda axilizamos os tempos de obra e entregámola cumprindo os prazos de entrega pactados previamente. 

Coa entrada en vigor do Real Decreto do ITE (Inspección Técnica de Edificios), a propiedade está obrigada a contratar un técnico para certificar a solidez do edificio ante a Administración Pública se éste ten máis de 40 anos de antigüidade. É importante por tanto revisar o estado de fachadas, cubertas e instalacións.

Abeiro, como empresa construtora en Santiago de Compostela, conta con ampla experiencia na execución de traballos de mantemento e conservación de elementos estruturais dos edificios. Por iso, garante:

  • Durabilidade e seguridade do edificio.
  • Redución do consumo de enerxía.
  • Evita a perda de valor do edificio.
  • Evita que os defectos de mantemento e conservación xeren rehabilitacións máis caras.
  • Mellora o benestar.

Reparacións de fachadas: co paso do tempo as agresións humanas e atmosféricas deterioran os edificios, xerando riscos de desprendemento na vía pública e empeorando as condicións de habitabilidade. Sen medidas preventivas as lesións producidas nas fachadas pódense converter en patoloxías graves, riscos e custos innecesarios. 

Cubertas: son un dos elementos máis castigados do edificio ao estar exposto continuamente ás condicións atmosféricas, e por tanto, un dos que require maior mantemento. A impermeabilización é fundamental para conservar o bo estado dos edificios, garante a estanqueidad e protección do edificio. 

Instalacións: o bo estado das instalacións dun edificio é básico para a súa boa conservación. A construtora  Abeiro realiza traballos de reparación de tubaxes fecais e/ou pluviais, cambios de  baixantes, protección de sistemas de evacuación de fumes, así como actualización de instalacións de gas, luz e auga.