Arquitectura sostible: Construíndo un futuro verde con materiais ecolóxicos

arquitectura sostenible
Descrición:

As cidades creceron de forma exponencial e iso supuxo aumentar o número de construcións. Como consecuencia, incrementouse a contaminación do medioambiente. Por iso, unha das mellores formas para reducir o impacto ambiental é a arquitectura sostible.

Que é a arquitectura sostible?

A arquitectura sostible baséase no uso de técnicas e materiais ecolóxicos durante todo o proceso de construción. Este tipo de edificacións buscan reducir o impacto ambiental mediante un consumo de enerxía eficiente e a protección do espazo ocupado.

Ademais, para a construción, así como para conseguir os obxectivos de eficiencia enerxética, utilízanse materiais sostibles locais e respectuosos co medioambiente.

Este tipo de edificacións aplica os principios de arquitectura bioclimática nas que se busca unha iluminación e ventilación natural. Doutra banda, para conseguir a eficiencia enerxética, mediante o uso dos materiais ecolóxicos íllanse de forma óptima todas as zonas da construción.

Orixe da arquitectura sostible

Durante a década dos 70, especialmente durante a crise do petróleo, empezou a aparecer a idea do aforro enerxético como consecuencia do consumo masivo de combustibles fósiles.

Unha década despois, publícase o Informe Brundtland, que definiu o desenvolvemento sostible como aquel que satisfai as necesidades do presente sen comprometer a capacidade de satisfacción das necesidades das futuras xeracións. Á súa vez, este informe explora as causas da contaminación ambiental.

Con estes estudos e modificacións empezouse a traballar a nivel social e gobernamental no cambio dun sistema sostible que inclúe á arquitectura e o urbanismo.

Beneficios da arquitectura sostible

A arquitectura sostible aporta unha serie de beneficios tanto a nivel medioambiental como a nivel persoal.

Conservación dos recursos naturais

Este tipo de arquitectura promove e aplica o uso de materiais ecolóxicos así como recursos naturais. Desta forma, redúcese a necesidade de utilizar enerxías non renovables e diminúe, á vez, o impacto ambiental.

Reduce as emisións de gases

Co deseño de edificacións eficientes e o uso de enerxías renovables, redúcese a emisión de gases de efecto invernadoiro causado polo notable aumento de CO2 xerado artificialmente pola queima de combustibles.

Aumenta o aforro enerxético das vivendas

Os edificios sostibles están deseñados para lograr un máximo aforro en electricidade das vivendas. Para iso, planéanse de forma que conten coa máxima luz natural, evitando un exceso de consumo eléctrico.

Ademais, para a construción utilízanse materiais sostibles que favorecen ao illamento, o que se traduce nunha regulación da temperatura de forma natural sen necesidade de elementos externos como aire acondicionado.

Mellora a calidade do aire

A arquitectura sostible aplica estratexias que melloran a calidade do aire do interior das vivendas. Mediante elas, evítase a acumulación de contaminantes e favorécese unha boa ventilación.

Isto non só facilita a eficiencia enerxética, senón que unha boa calidade do aire reduce os riscos para a saúde dos habitantes.

Ofrece un maior confort

Un dos principios da arquitectura sostible é garantir a comodidade dos habitantes. Para conseguilo deséñanse espazos grandes, funcionais, iluminados e cunha boa calidade o aire.

Unha vivenda confortable pode afectar directamente á produtividade, estabilidade e calidade de vida dos seus inquilinos.

Intégrase co espacio

Este tipo de edificacións buscan conservar ao máximo a parte máis natural da paisaxe. Como resultado, podemos atopar edificios que contan con xardíns verticais.

Esta vexetación ten o papel de bloquear a radiación solar, serven como illamento térmico e poden axudar á protección da fachada, alongando así a súa vida e evitando a rehabilitación.

A importancia dos materiais ecolóxicos

O sector da construción é responsable do 39% das emisións de dióxido de carbono polo que, para reducir a contaminación, é necesario consumir de forma responsable.

Co fin de logralo, utilízanse materiais ecolóxicos que tiveron un baixo impacto ambiental tanto no proceso de fabricación como na colocación e mantemento. Para entrar dentro desta categoría, os compoñentes deben ser duradeiros e reutilizables, e tanto a súa composición como a súa procedencia deben ter orixe local.

Os materiais ecolóxicos máis utilizados na arquitectura sostible

En cada un dos procesos dunha construcción teñen protagonismo distintos materiais sostibles.

  • Materiais ecolóxicos para á construción. O material con menor impacto ambiental na súa produción e ciclo de vida é a madeira. As casas de madeira teñen propiedades illantes, o que lle aporta o carácter eficiente.
  • Materiais ecolóxicos para illamentos. A fibra de celulosa e as fibras de madeira son os illantes máis económicos, no xeran residuos e manteñen a temperatura no interior.
  • Instalacións e pintura. O polipropileno, o polibutileno e o polietileno son termoplásticos alternativos respetuosos co medio ambiente, unha boa alternativa ás instalacións de PVC. Por outro lado, as pinturas de cal, silicato e/ou arxila son ecolóxicas, incrementan o illamento térmico e regulan a humidade da habitación.

Passivhaus, o mellor exemplo de arquitectura sostible

Un dos certificados de arquitectura sostible máis populares e en crecemento son as Passivhaus. Este tipo de vivendas aforran entre un 70% e un 90% de enerxía grazas ao seu deseño sostible.

Mediante os mencionados principios da arquitectura bioclimática, e en combinación coas enerxías renovables, redúcese ao máximo posible o consumo enerxético dunha vivenda.

Ademais da súa repercusión económica e, por suposto, ambiental, este tipo de construcións, así como todas as que pertencen á arquitectura sostible, benefician á nosa saúde e achegan un maior confort no día a día dos inquilinos.