Rehabilitación de fachadas: devolve o esplendor ao teu edificio

rehabilitación de fachadas
Descrición:

É común que os edificios véxanse afectados por movimentos estructurais e, ao longo do tempo, iso pódese chegar a traducir na aparición de gretas nas paredes. Cando isto sucede provoca a degradación do aislamento e a filtración de auga no interior das vivendas

Antes de chegar a puntos de deterioro que dificulten ou imposibiliten unha boa calidad de vida, é necesario levar a cabo a rehabilitación de fachadas.

Que é a fachada dun edificio?

A fachada dun edificio é o seu parámetro exterior, a imaxe principal que se obtén a primeira ollada. Xeralmente, envolve á súa vez conceptos de deseño como a disposición das xanelas ou das portas. Esta cara externa dunha edificación ten normalmente un tratamento arquitectónico máis elaborado que o resto da estrutura. 

Para que serve a fachada?

Máis aló do aspecto estético que se queira ofrecer cunha edificación, a fachada ten unha función principal: o illamento, tanto térmico como sonoro, dos espazos interiores.

Sumado a isto, a fachada evita a filtración de auga ou calquera tipo de líquido ao interior, así como os posibles danos causados polo vento ou outros fenómenos meteorolóxicos.

En que consiste a rehabilitación de fachadas?

Cando falamos de rehabilitación de fachadas referímonos á reparación e repavimentación dos danos causados polo paso do tempo e os factores externos como o fume, a contaminación ou o clima. Estes aspectos, ademais de afectar á estética do edificio, pode chegar a interferir na calidade de vida no interior desta.

Trátase dunha acción preventiva que repara á vez que moderniza as edificacións, facéndoas enerxéticamente eficientes e posibilitando a súa integración na contorna.

Por que é importante a rehabilitación de fachadas?

O papel principal da fachada é protexer o interior do inmoble e non deixar pasar os danos causados por factores externos. Por iso, é necesario que se atope no mellor estado posible xa que unha fachada deteriorada volve ao edificio ineficiente en termos enerxéticos.

Unha fachada en estado de deterioración provoca:

  • Pérdida de estanqueidade, o que afecta á hermeticidade e permeabilidade da estructura.
  • Pérdida de temperatura, provocando así un maior gasto enerxético e económico.
  • Condensación e, polo tanto, aparición de humidades no interior.
  • Afundimento, principalmente naquelas rexións onde hai un maior grado de humidade.

Máis aló da estética, a rehabilitación de fachadas axuda á eficiencia enerxética das vivendas ou espazos do seu interior, apoiando así o ahorro en electricidad.

Tipos de sistemas para a rehabilitación de fachadas

Á hora de rehabilitar a fachada, debemos ter en conta que existen distintos tipos ou sistemas que teñen o obxetivo de illar e revalorizar o edificio.

Fachada ventilada

Este sistema de pechamento componse por un muro de soporte, unha capa illante e un material de revestimento que se fixa ao edificio. Con esta estrutura créase unha cámara de aire que ventila e non estanca o aire entre o muro portante e o material de revestimento.

Polas diferenzas de temperatura, neste espazo prodúcese o efecto cheminea que fai que se reduza o uso tanto de calefacción como de aire acondicionado. Ademais, axuda a eliminar as humidades, o contacto directo co sol e, por suposto, protexe o interior do edificio.

Sistema de illamento de fachadas SATE

Esta técnica de rehabilitación de fachadas consiste na aplicación de planchas illantes que se adhiren directamente sobre a parte exterior do edificio. 

O seu uso, que ten por obxetivo a eficiencia enerxética, consigue reducir o custo enerxético nun 40% e o illamento acústico nun 27%.

Sistema enfoscado monocapa

Este método é moi utilizado na rehabilitación de fachadas e consiste na aplicación dun morteiro predosificado industrialmente. Aplícase unha capa de cemento, áridos, fibras e aditivos con propiedades transpirables e impermeables.

Sumado á súa capacidade de illamento e transpirabilidade, este sistema permite unha maior personalización, pois permite escoller distintas cores e acabados. Isto convérteo nun tipo de rehabilitación moi común en casas unifamiliares e edificios.

Sistema enfoscado de mortero de cemento

É un dos sistemas máis resistentes e máis utilizado cando falamos de rehabilitacións de baixo orzamento. É por isto que non achega unha maior eficiencia enerxética e tende a mostrar gretas con facilidade.

Estéticamente, presenta un estilo rústico que, polo xeral, adóitase mellorar cunha capa máis fina do material ou con pintura.

En conclusión, a rehabilitación de fachadas é un traballo fundamental para a calidade de vida que se desenvolve no interior. Ademais de mellorar a estética e aumentar o valor monetario do edificio, a fachada ten un dos papeis máis fundamentais dunha estrutura, como é o illamento e a infiltración de líquidos.