10 consellos clave para mellorar o mantemento da vivenda

mantenimiento de la vivienda
Descrición:

É normal que os fogares se vexan afectados polo paso do tempo e que, para manter a calidade de vida, necesiten repararse de forma recorrente. Por iso, un mantemento da vivenda óptimo axudará a conseguir unha maior lonxevidade, así como a reducir os gastos que supoñen os cambios.

En que consiste o mantemento de vivendas?

O obxectivo principal do mantemento de vivendas é garantir a mellor calidade de vida e aumentar a súa vida útil. Con esta medida de seguridade asegurámonos de que o fogar se atope nunhas boas condicións para vivir e evitaremos problemas maiores nun futuro como mofo nas paredes ou filtracións de auga.

Cada canto tempo debes realizar o mantenimeento da túa vivenda?

É conveniente realizar o mantemento da vivenda de forma progresiva, non unicamente cando os danos son graves. Evitar grandes problemas e poñerlles fin cando son leves axudará tamén á túa economía, pois serán moito máis baratas de solucionar.

É fundamental, independentemente de se estamos a falar dunha vivenda unifamiliar ou dun edificio, que se realicen procesos de mantemento aos cinco anos de que finalice a súa construción. Aspectos como o medioambiente ou a contaminación fan que interior e exterior véxanse afectados neste período.

Con todo, estas primeiras modificacións son máis superficiais e relacionadas coa estética e hixiene. É a partir dos 10 e 15 anos cando as reformas requiren maior traballo e buscan mellorar a calidade de vida na vivenda.

10 consellos para o mantemento da vivenda

Mantén limpo o tellado e os desaugadoiros

Cada pouco tempo é necesario deixar libres de obstrucións os desaugadoiros, así como limpar o tellado. Desta forma, poderemos comprobar o estado das tellas e evitar o estancamento de auga e as posteriores humidades.

No caso das vivendas unifamiliares, as aperturas do teito teñen, polo xeral, un orificio de drenaxe da auga en caso de choiva. Estes deben estar constantemente limpos para que a acumulación de auga non se filtre ao interior.

Sela as xanelas e portas da túa vivenda

É necesario comprobar o estado dos burletes das portas e xanelas, sobre todo, coa chegada do outono. É unha das formas que temos de asegurar un aforro de enerxía na vivenda.

A función destes elementos de goma ou metal é, en primeiro lugar, evitar a entrada de frío e calor á vivenda. En segundo lugar, é necesario que se atopen en boas condicións xa que evitan a entrada de insectos ao interior da casa.

Revisa os sistemas eléctricos

Como sabes, todos os equipos eléctricos teñen un ciclo de vida determinado que pode verse afectado por factores externos ou un mal uso.

Cando un aparello eléctrico atópase en malas condicións, ocasiona un maior gasto de enerxía, o que repercute directamente nas facturas da luz. O mantemento da vivenda debe atender, tamén, a aqueles danos que se afastan da estrutura.

Cambiar os vellos electrodomésticos por novos atendendo ás etiquetas de eficiencia enerxética ou cambiar as lámpadas por LEDs son cambios sinxelos que poden mellorar a vivenda.

Pintar a túa vivenda non é só cuestión de estética

A pintura, ademais do factor estético, ten a capacidade de facilitar a limpeza do fogar e evitar a súa deterioración. Actualmente, estas poden axudar a acabar coas pingueiras, illan e impermeabilizan axudando así ao mantemento da túa vivenda.

Aínda que se debe consultar a un profesional para pintar a zona exterior e evitar posibles desprendementos, é recomendable pintar as paredes interiores cada dous anos.

Presta atención á impermeabilización

A impermeabilización é a forma de evitar que calquera líquido fíltrese ao interior e aparezan humidades. Por iso é necesario prestar atención á condición dos materiais cada catro meses, pois o seu traballo pode verse interrompido polos factores externos.

Un bo sinal para identificar a deterioración é cando vemos que a impermeabilización comeza a tornarse escura. Neste momento debemos aplicar de novo a pintura impermeabilizante para que non perda efectividade.

O illamento é fundamental no mantemento da vivenda

Co mantemento da vivenda buscamos unha boa calidade de vida, e esta non é posible se factores externos como o ruído ou a temperatura afectan ao noso día a día.

É necesario comprobar se as portas e xanelas están a funcionar correctamente. En moitas ocasións, o uso da calefacción é ineficiente porque a casa non está illada. Isto supón un aumento do uso de enerxía, polo que é importante ter en conta o estado das portas e xanelas, así como o das paredes, chans e teitos.

Estes elementos que rodean a nosa vivenda, non axudarán unicamente a manter a temperatura do interior da vivenda, senón que reducirán enormemente o ruído do exterior.

Coida as chaves e tubaxes

Unha pequena fuga de auga pode verse traducida nun gran incremento do prezo das nosas facturas de auga e unha deterioración da construción.

Se abrimos todas as chaves da auga de cando en vez poderemos detectar os puntos onde se están dando as fugas e así previr danos maiores.

Limpa o termotanque

Debes drenar o quentador de auga da túa vivenda unha vez ao ano para evitar que se acumulen sedimentos que acaben nas tubaxes.

Sumado a isto, é necesario que prestes atención ao posible goteo, ao tempo de auga quente da que dispós e a canto tarda en recargar dita auga. Se se afasta dos parámetros normais ou o termotanque perde auga, é necesario cambialo canto antes.

Limpeza do interior da casa

Igual que para o mantemento do exterior da vivenda, unha limpeza adecuada é fundamental para o interior.

Unha casa limpa axuda á calidade de vida dos seus habitantes e evita, en moitos casos, a deterioración do mobiliario, estrutura e electrodomésticos que forman parte dela. Accións tan sinxelas como limpar o po nas zonas máis altas, cambiar e limpar os filtros da campá extractora ou limpar os canos axudará ao mantemento da túa vivenda.

Dá un salto ás Passivhaus

Se no momento de mantemento da túa vivenda buscas apostar por unha maior eficiencia e sustentabilidade, unha gran opción son as passivhaus. Este tipo de edificacións ten como principio o aforro enerxético e, para conseguilo, aplican os principios de arquitectura bioclimática.

Mediante unha mellora da hermeticidade, ventilación e illamento, así como a eliminación de pontes térmicas, conséguese que a vivenda sexa moito máis eficiente en termos de sostibilidade e económicos pois, a enerxía necesaria, é moito menor.