Desgravar as reformas de vivenda habitual

desgravar-reforma-vivienda
Descrición:

Esta é a gran pregunta pódense desgravar as axudas de reforma a vivenda habitual?

Como sabemos, a lei fiscal non é ríxida senón que evoluciona e cambia cos anos ou mesmo cada ano en certos aspectos. Un deles foron as deducións por reformas da vivenda habitual, a cal foi das máis cambiantes, que desapareceu en 2013 e recuperouse co obxectivo de incentivar aos contribuíntes para realizar obras nas súas vivendas para mellorar a súa eficiencia enerxética.

Iso se, non todas as reformas son deducibles, aquí ímosche a contar cales son:

DESGRAVACIÓN POR OBRAS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DE VIVENDAS

Esta desgravación estrutúrase ao redor de tres tipos de obras:

Por obras de mellora que reduzan a demanda de calefacción e refrixeración

Dedución do 20% por actuacións que reduzan un 7% a demanda de calefacción e refrixeración en vivenda habitual. Esta porcentaxe de dedución aplícase sobre as cantidades satisfeitas por obras realizadas, ata un máximo de 5.000€ por vivenda.

O seu período de aplicación esténdese ata o 31 de decembro de 2023, e moi importante! ten que tratarse da vivenda habitual do contribuínte, ou que estea destinada ou vaia a destinarse ao alugueiro como vivenda habitual.

Dedución por obras de mellora que reduzan o consumo de enerxía primaria non renovable

Esta aplícase a obras que reduzan un 30% do consumo de enerxía primaria non renovable, ou melloren a cualificación enerxética alcanzando as letras “A” ou “B” en vivenda habitual.

A porcentaxe a desgravar é do 40% da obra ata un máximo de 7.500€ por vivenda.

Dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios

Deducións sobre actuacións que reduzan un 30% o consumo de enerxía primaria non renovable, ou melloren a cualificación enerxética, alcanzando as letras “A” ou “B” en edificios de uso predominante residencial.

Esta dedución é de ata o 60% do diñeiro investido e un máximo de 5.000€ por vivenda ao ano e 15.000 en total.

O seu período esténdese ata o 31 de decembro de 2024.

Iso si, convén ter moi presente que a dedución só se practicará nos períodos impositivos 2021, 2022 e 2023 en relación coas cantidades satisfeitas en cada un deles. Ollo! Hai un requisito imprescindible. Antes da finalización do período impositivo no que se vaia a practicar a dedución, emitiuse o correspondente certificado de eficiencia enerxética.

Que reformas non desgravan?

Todas aquelas que teñan un obxecto diferente de mellorar a eficiencia enerxética da vivenda habitual, como:

-Gastos de conservación e reparación, como o pintado, arranxo instalacións…
-Instalacións de calefacción, ascensores, portas de seguridade entre outros.
-Prazas de garaxe adquiridas coa vivenda, a condición de que se excedan de dúas.
-Reformas en xardíns, parques, piscinas, zonas comúns…

Aclaracións para desgravar a reforma de vivenda habitual

-Nas deducións do 20% e o 40%, só será aplicable nas cantidades satisfeitas para a mellora de vivendas de uso habitual, non para partes destinadas a actividade económica, prazas de garaxe, zonas axardinadas, rochos, piscinas…
-As deducións non son acumulables.
-As deducións do 20% e o 40% son só aplicables ás vivendas e non ás obras nas melloras de edificios.
-As deducións do 60% serán aplicables só a edificios de uso predominante residencial.