Rehabilitación de fiestras

Foto de ventana
Descrición:

Rehabilitación de fiestras

 

Mellorar o illamento térmico dunha fiestra é unha das formas máis económicas de minimizar as perdas de calor dunha vivenda no inverno ou as ganancias de calor que se producen no verán. Os cambios no illamento térmico deberán realizarse antes das melloras que se propoñan nos sistemas de climatización. Deste xeito, reducirase a demanda enerxética que deben cubrir os sistemas de climatización, conseguindo así un aforro económico, enerxético e de emisións de CO2. As construcións baixo o estándar Passivhaus sempre fan especial fincapé nos recintos utilizados na construción.

Para comparar diferentes alternativas para mellorar o illamento térmico dunha fiestra utilízanse o valor de transmitancia térmica, o factor solar e a clase de permeabilidade ao aire.

A substitución de fiestras e portas pode ter un impacto significativo nas perdas de calor no inverno e nas ganancias solares do verán nun edificio. Tamén hai un gran impacto na redución das perdas por infiltración de aire exterior ao minimizar as correntes de aire.