Reformar vs Rehabilitar

Rosario69
Descrición:

Reformar vs Rehabilitar

 

Estes dous termos adoitan confundirse: "reformar" e "rehabilitar". Ambos empréganse como sinónimos no sector da construción, pero non o son. Intentemos explicar a diferenza.

 

Reforma

Cando se realiza unha reforma é para mellorar o estado dunha vivenda dende o punto de vista estético. Modifícanse ou cámbianse elementos como tabiques, materiais ou instalacións. Estes elementos non están en mal estado de conservación.

Estes cambios tamén poderían ter un motivo para mellorar a distribución da vivenda.

 

Rehabilitación

Cando se realicen obras de rehabilitación, os elementos que se van modificar ou substituír non presentan un estado de conservación correcto.

Ademais de substituír tabiques, materiais e instalacións, tamén podería actuar sobre elementos como fachadas e cubertas.

A mellora do illamento térmico e acústico tamén formaría parte das obras de rehabilitación.