Chan radiante

Suelo radiante
Descrición:

Chan radiante

 

Os sistemas de aire acondicionado baixo o chan basean o seu funcionamento nunha rede de tubaxes de plástico que, instalados baixo o pavimento e unha capa de morteiro, fan circular auga quente ou fría por toda a superficie, o que provoca que a calor ou o frío se irradien dende o chan. No caso da calefacción, isto significa que a temperatura do aire á altura dos pés é algo superior á temperatura do aire á altura da cabeza, mellorando a sensación de confort.

 

Vantaxes da calefacción por chan radiante

Alto rendemento

Os circuítos que transportan a auga son moi estreitos, entre 5 e 10 mm, polo tanto, o caudal de auga para mover é mínimo. Tamén será a cantidade de enerxía necesaria para quentar ou arrefriar, e ademáis as temperaturas ás que funciona son baixas (entre 30 e 42 graos), polo que é un sistema moi eficiente.

Baixo consumo e enerxías renovables

Os sistemas de calefacción por chan radiante funcionan cun circuíto de auga a baixa temperatura en comparación cos sistemas tradicionais que requiren temperaturas máis altas. Ao tratarse dun sistema de baixa temperatura, conséguese un gran aforro combinándoo con sistemas eficientes de xeración de calor como a aerotérmica, a xeotérmica e a solar térmica.

Mellor deseño

Como o sistema está instalado baixo o chan, esquecémonos de colocar radiadores. Só se debe ter en conta a colocación dun armario para os colectores hidráulicos na parede. O espazo habitable é así completamente libre e despexado, deixando total liberdade para o deseño de interiores.

 

Este tipo de instalacións conleva unha certa complexidade técnica, non tanto na súa instalación senón no seu mantemento. Polo tanto, a instalación e mantemento do chan radiante debe ser realizada por persoal altamente cualificado.