Axudas á Rehabilitación con Madeira como elemento estrutural

Ayudas Madera
Descrición:

Axudas á Rehabilitación con Madeira como elemento estrutural

 

Publicouse unha interesante subvención para todos aqueles proxectos que utilicen a madeira como elemento estrutural na construción, por valor de 2,6 millóns de euros. Trátase dunha convocatoria cun investimento para este exercicio 2022 de 300.000 euros, e de 2,3 millóns para o ano 2023. A convocatoria fíxose efectiva este xoves, 13 de outubro, mediante publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta convocatoria ten carácter non competitivo, polo que se concederán, por orde de presentación. A porcentaxe de axuda será do 70% dos investimentos realizados e poderá incrementarse nun 10% no caso de utilizar madeira ou produto derivado da madeira que proceda de montes galegos xestionados de forma sostible (con certificación PEFC ou FSC).

O destino destas subvencións é a nova construción, rehabilitación ou reforma de edificios, naves e establecementos empresariais que utilicen produtos da madeira como elementos estruturais e sempre que, como mínimo, o 20 % do orzamento de execución material do proxecto corresponda a produtos da madeira. ou derivados da madeira (incluída a súa colocación). Estes serán utilizados con fins estruturais ou como sistemas de compartimentación, cerramento ou acabados.

Conceptos subvencionables

Serán subvencionables tanto a redacción de proxectos como a utilización de produtos da madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma de edificios, naves e establecementos empresariais que utilicen produtos da madeira como elementos estruturais.

Contía máxima subvencionable

A contía máxima da subvención total acumulada por beneficiario será de 70.000 euros para pemes e asociacións, entidades, fundacións e entidades sen ánimo de lucro e de 50.000 euros para persoas físicas.

Prazo de execución

O prazo máximo para presentar a xustificación das actividades subvencionadas rematará o 15 de decembro de 2022 para o primeiro ano, e para o segundo o 30 de xuño de 2023 -non terá que estar rematada a execución no momento da xustificación da solicitude de axuda