Casa unifamiliar Certificada Passivhaus

Situación: Brión
Propiedade: Privada
Ano: 2022
Definición:

Casa Unifamiliar Certificada Passivhaus

 

Primeiro proxecto de construción dunha vivenda unifamiliar Certificada Passivhaus no Concello de Brión. O proxecto crea unha nova vivenda unifamiliar en dúas alturas, xeometría regular e volumetría compacta, orientando a súa fachada principal cara ao sur, o que optimiza a captación solar nas habitacións principais. Á súa vez, favorece a ventilación cruzada coa fachada norte, abrindo ocos máis pequenos, o que, debido a esta limitación en tamaño, reduce as perdas de enerxía e mellora o comportamiento bioclimática do edificio.

A vivenda proxectada desenvólvese nun volume compacto que permite unha maior eficiencia dos sistemas de climatización, cumprindo as ordenanzas urbanísticas aplicables e os parámetros relacionados coa habitabilidade e funcionalidade.

O acceso principal é pola fachada norte, cara á rúa Aldea Quintáns, pola que tamén se accede á parcela, pero saíron tamén se accede pola fachada sur, dende o alpendre e directamente dende o cuartos.

O deseño da vivenda adáptase perfectamente ao entorno da explotación e ás edificacións existentes anexas á explotación. A eficiencia enerxética da casa foi certificada co estándar Passivhaus.