Tipos de Calefacción

Tipos de calefacción
Descrición:

Tipos de Calefacción

 

É bo coñecer os tipos de sistemas de calefacción antes de tomar unha decisión sobre o método máis axeitado para quentar a súa casa.

En primeiro lugar, podemos diferenciar entre dous tipos de sistemas de calefacción:

  1. Sistemas que utilicen fontes de enerxía non limpas, como gas, gasóleo ou electricidade xerada sen fontes renovables e,
  2. Sistemas que utilicen enerxías renovables, como caldeiras aerotérmicas, xeotérmicas ou de biomasa e estufas de pellets.

 

Entrando un pouco máis en detalle...

 

A) SISTEMAS SEN FONTES DE ENERXÍA NON LIMPAS

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Os sistemas de calefacción eléctrica baséanse no efecto de que cando unha corrente eléctrica circula por un condutor, esta opón unha certa resistencia ao fluxo da corrente, facendo que parte da enerxía se disipe en forma de calor.

Tipos máis comúns de calefacción eléctrica:

  • Acumulador térmico: dispositivo que almacena a calor producida xeralmente pola electricidade nun núcleo de bloque cerámico, illándoa para o seu posterior uso.
  • Radiadores eléctricos: aparellos que se conectan á corrente eléctrica e transforman a enerxía en calor mediante unha resistencia.

 

CALDEIRA DE GASOIL E GAS

A caldeira utiliza un sistema de combustión onde o gasóleo arde provocando chamas controladas. O lume quenta o intercambiador de calor onde a auga aumenta de temperatura para pasar posteriormente ao circuíto de tubaxes que a levan aos radiadores.

 

 

B) SISTEMAS CON FONTES DE ENERXÍA LIMPAS

ESTUFAS DE PELLETS

As caldeiras de biomasa utilizan residuos orgánicos como fonte de enerxía, sendo o máis común o pellet. O pellet é un pequeno conglomerado de entre dous e tres centímetros, formado a partir de serrín de madeira prensada; É un material de alta densidade e gran poder calorífico.

As caldeiras de biomasa están conectadas ao circuíto de auga quente e calefacción da vivenda, de forma similar ás caldeiras de gas ou gasóleo. O seu funcionamento baséase na recuperación da calor xerada durante a combustión da biomasa para quentar a auga no circuíto do intercambiador da caldeira, de forma que desvíe a auga quente cara ao circuíto de calefacción.

 

AEROTERMIA

A aerotermia é un sistema de calefacción que extrae a enerxía existente no aire a través da unidade exterior para transferila á auga almacenada nunha bomba, que posteriormente proporcionará auga quente sanitaria.

Este sistema funciona mediante unha bomba de calor formada por dous elementos; por unha banda, o grupo bomba de calor, que pode estar formado por unha unidade exterior e interior e, por outra, un acumulador de ACS.

Ambos elementos están unidos por un circuíto formado por un evaporador, un compresor, un condensador e unha válvula de expansión.

 

XEOTERMIA

A enerxía xeotérmica é unha enerxía renovable que aproveita a calor que emana da terra. Baixo a superficie da terra hai enerxía almacenada en forma de calor que podemos utilizar para quentar as nosas casas; para iso necesitamos sistemas que nos permitan captalo. A operación para producir calor é moi similar á da enerxía aerotérmica.

 

O custo de instalación dos sistemas que utilizan enerxías non renovables é inferior aos que utilizan enerxías renovables, non obstante, o aforro no tempo que ofrecen os sistemas de calefacción de enerxías renovables é moito maior.