Test Blower Door Passivhaus

Blower Door
Descrición:

Test Blower Door Passivhaus

 

A proba do Blower Door é unha das maneiras de verificar que unha vivenda cumpre cun dos principios da norma Passivhaus, imprescindible para poder certificar unha vivenda baixo esta norma de edificación.

Esta proba de hermeticidade detecta o nivel de infiltracións existentes, medindo a entrada incontrolada de aire, debido á súa envoltura térmica.

 

Estanqueidade e aforro de enerxía.

Para facer un edificio eficiente enerxéticamente hai que ter en conta tres aspectos fundamentais: a envolvente térmica, a estanqueidade ao aire e a ventilación controlada.

Estes elementos están interrelacionados, xa que para que haxa ventilación controlada hai que garantir a renovación do aire, eliminando calquera infiltración.

Por iso, mediante o illamento e a hermeticidade das vivendas pasivas, evítase este intercambio incontrolado de aire entre o interior e o exterior, garantindo que a vivenda manteña un ambiente cómodo cun consumo enerxético case nulo.

 

¿Como se realiza o Test Blower Door?

Comeza pechando portas e ventás, cubrindo tamén as fendas de ventilación e calquera outra toma de aire existente. As portas interiores deben manterse abertas, para que o aire circule libremente no interior da casa.

Posteriormente, o equipo Blower Door colócase na entrada principal ou nunha fiestra. Este equipo consta dunha lona impermeable cun ventilador que se adapta herméticamente á abertura seleccionada.

O ventilador integrado cun manómetro permite despresurizar ou presurizar, extraer ou introducir aire na vivenda. O obxectivo é conseguir unha diferenza de 50 pascais de presión entre o exterior e o interior.

Un valor moi alto significa que o edificio non é o suficientemente hermético.

 

A hermeticidade é unha das medidas que se deben cumprir con éxito para obter unha certificación Passivhaus.

Esta proba require ter menos de 0,6 renovacións por hora, a 50 pascais de presión, para cumprir co estándar Passivhaus.