Eficiencia enerxética dos edificios

03
Descrición:

Eficiencia enerxética dos edificios

 

Os edificios son unha parte esencial da nosa vida diaria, cuxos días pasan en gran parte no seu interior, xa sexa na casa, no traballo ou en lugares de entretemento.

Os edificios de todo tipo (casas, lugares de traballo, escolas, hospitais, bibliotecas ou outros edificios públicos) son, porén, os maiores consumidores de enerxía e están entre os principais emisores de dióxido de carbono.

No seu conxunto, os edificios son responsables do 40% do consumo enerxético e do 35% das emisións de gases de efecto invernadoiro, xeradas principalmente durante a súa construción e utilización.

A mellora da eficiencia enerxética dos edificios será decisiva para o ambicioso obxectivo de acadar a neutralidade en carbono establecido para 2050.

Aproximadamente o 80% do parque edificable é ineficiente desde o punto de vista enerxético. Isto significa que gran parte da enerxía consumida é desperdiciada. As perdas de enerxía pódense minimizar mellorando os edificios existentes e investindo en solucións intelixentes e materiais de eficiencia enerxética para novas construcións.

A renovación de edificios xa en uso podería reducir o consumo total de enerxía nun 5-6% e reducir as emisións de dióxido de carbono nun 5%.