Detección de problemas en fachadas ventiladas

fachada ventilada
Descrición:

Detección de problemas en fachadas ventiladas

 

 

Unha fachada ventilada é un tipo de revestimento exterior para edificacións que implica a instalación dun sistema de capas separadas na envolvente do edificio. Esta técnica crea un espazo de aire ventilado entre a estrutura do edificio e o revestimento exterior. A fachada ventilada compóñese típicamente de varios elementos, que poden incluír:

 

  • Soporte estrutural: A estrutura base do edificio.
  • Aillamento térmico: Colocado sobre o soporte estrutural para mellorar a eficiencia enerxética do edificio.
  • Cámara de aire: Un espazo ventilado entre o aillamento e o revestimento exterior, que permite a circulación de aire.
  • Revestimento exterior: A capa final visible, que pode estar composta por diversos materiais, como cerámica, pedra, metal, vidro, entre outros.

A ventilación entre o revestimento exterior e a estrutura do edificio ten varios propósitos beneficiosos como aillamento térmico, control de humidade, protección estrutural.

 

Este tipo de sistema úsase cada vez máis na construción de edificacións debido aos seus beneficios en termos de eficiencia enerxética, durabilidade e estética.

 

A pesar da súa comprobada eficiencia térmica, hai que prestar atención aos posibles problemas de execución da fachada ventilada.

 

Problemas de Aillamento: Se non se instala correctamente o aillamento térmico, pode haber perdas de eficiencia enerxética. Unha mala instalación ou a elección dun material de aillamento inadecuado poden comprometer a capacidade da fachada para controlar a transferencia de calor.

 

Problemas de Anclaxe: A fixación e a anclaxe dos paneis exteriores á estrutura do edificio son críticos. Problemas nos sistemas de anclaxe poden levar a desprendementos, gretas ou mesmo a caída de partes do revestimento, o que podería representar un perigo.

 

Acumulación de Auga: Se non se proporciona unha axeitada barreira contra a choiva e a humidade, a auga podería acumularse na cámara de aire, causando problemas de condensación, corrosión ou mesmo danos estruturais a longo prazo.

 

Problemas de Estanqueidade: A fachada ventilada debe ser hermética para evitar a entrada de auga e aire non desexado. Deficiencias na estanqueidade poden dar lugar a infiltracións de auga, perda de eficiencia enerxética e problemas de calidade do aire interior.

 

Desgaste dos Materiais: A exposición a condicións climáticas extremas, radiación solar e contaminantes atmosféricos pode afectar a durabilidade dos materiais utilizados na fachada ventilada. Iso podería levar á decoloración, corrosión ou deterioro prematuro.

 

Mantenemento Insuficiente: As fachadas ventiladas requiren un mantemento periódico para asegurar o seu rendemento ao longo do tempo. A falta de mantemento axeitado pode levar á acumulación de sucidade, deterioro dos materiais e outros problemas.