Aerotermia

Aerotermia
Descrición:

Aerotermia

A enerxía aerotérmica é unha tecnoloxía limpa que extrae gratuitamente ata o 77% da enerxía ambiental do aire. Os sistemas aerotérmicos son bombas de calor de última xeración deseñadas para proporcionar refrixeración no verán, calefacción no inverno e, se o desexa, auga quente durante todo o ano.

O sistema extrae a enerxía ambiental contida na temperatura do aire, incluso por debaixo de cero, e transfire á sala ou á auga corrente, isto conséguese mediante un ciclo termodinámico que utiliza un gas refrixerante comprimido a moi baixas temperaturas para extraer calor do aire exterior.

Vantaxes da aerotermia como sistema de calefacción

As súas principais vantaxes son:

  • Consume menos enerxía (kWh) que os sistemas de calefacción tradicionais.
  • É unha enerxía renovable, incluída como tal no código técnico da edificación.
  • É sostible, e está clasificado como tal pola Unión Europea.
  • Case non require mantemento, é como calquera outro electrodoméstico.
  • Non produce combustión, non hai fume nin residuos.
  • A instalación aerotérmica é moito máis sinxela e mellor que aquela que funciona con enerxías non renovables.
  • As súas potencias pódense combinar (radiadores tradicionais, calefacción por chan radiante, bombas de calor, etc.)